Jižní Amerika 2008
 

Lucembursko 2009 - Luxembourg City

Luxembourg City je hlavní město Lucemburského velkovévodství a zároveň největší město této nevelké zemičky. Již v římském období se zde míjely dvě obchodní cesty, které zde střežila malá opevněná věž. Samotné založení města se však datuje až do roku 963, kdy tu na skalním výběžku vybudoval Sigfried I. kamenný hrad, který byl pojmenován Lucilinburhuc - malý hrad. Zároveň bylo vybudováno první opevnění, které bylo posléze rozšířeno na konci 12.století a potom ještě velmi významně v roce 1340 za vlády Jana Lucemburského. V roce 1354 se celý okolní region stal nezávislým vévodstvím, ovšem v roce 1443 Luxembourg dobyla vojska burgundského vévody Filipa a období nezávislého vévodství na dlouhou dobu skončilo. V pozdějších letech totiž město i přilehlý region spravovali Habsburkové, Španělé, Francouzi nebo Prusové a všichni postupně pokračovali v opevňování strategicky výborně umístěného města, které se v průběhu staletí stalo největší evropskou pevností. V roce 1644 zde dokonce Španělé začali budovat první podzemní tunely, které následně rozšířili Francouzi pod velením maršála Vaubana a později také Habsburkové ve 30. a 40. letech 18.století. Tunely se dochovaly až do dnešních dnů a jsou vyhledávanou turistickou atrakcí hlavního města.
Po porážce Napoleona u Waterloo v roce 1815 bylo na vídeňském kongresu přijato rozhodnutí, že by se Luxembourg mohl stát opět nezávislým velkovévodstvím. Nicméně území bylo nejdříve postoupeno vládci spojeného království Holandského Williamu I., který byl prohlášen prvním velkovévodou, a v majetku holandského vládce zůstalo velkovévodství až do roku 1890, kdy William I. zemřel, aniž by zanechal mužského dědice. Koruna a vláda nad velkovévodstvím byla předána vévodovi Adolphu z Nassau, jehož potomci vládnou zemi dodnes.
Mezitím bylo v roce 1839 ještě území velkovévodství rozděleno na dvě části - západní část připadla Belgii a východní část si ponechal William I. Tím byly stanoveny hranice tak, jak je známe i z dnešní doby. V roce 1867 ještě ne zcela nezávislé vévodství deklarovalo svoji neutralitu a díky tomu byla v následujících letech rozebrána velká část pracně budovaného opevnění.
Luxembourg je dnes příjemným městem, jehož centrum stojí na skalním ostrohu, který obepíná údolí řek Alzette a Pétrusse. Přes toto údolí plné zeleně vede několik mostů, které svým vzhledem připomínají spíše viadukty. Nepřehlédnutelnou dominantou města je katedrála Notre Dame, která byla vybudována v 17.století na místě původního kostela sv.Mikuláše. V jejím podzemí se nachází krypta s několika hroby příslušníků vládnoucí velkovévodské rodiny. Pro nás české návštěvníky není bez zajímavosti, že v těsném sousedství této krypty se nachází také hrob Jana Lucemburského.

Luxembourg City lucemburský viadukt katedrála Notre Dame
katedrála Notre Dame podivná kašna před katedrálou vchod do katedrály
reliéfy nad vchodem do katedrály katedrální varhany interiér katedrály Notre Dame
interiér katedrály Notre Dame lucemburské kontrasty železniční viadukt
výhled na centrum Luxembourgu řeka Alzette a lucemburské mosty výhled na čtvrť Grund
starý most přes řeku Alzette čtvrť Grund zapsaná v UNESCO knížecí palác v centru Luxembourgu
Luxembourg - čtvrť Grund zapsaná v UNESCO


Úvodní strana

 

Remarschen

Vianden

Esch Sur Süre

Bourscheid

Luxembourg

Schiessentüumpel

Echternach

 

Pet Shop Boys
v Esch sur Alzette

 


© 2009 Pavel Juračka Aktualizace: 9.7.2009 HOMEPAGE: http://www.pavelj.cz/